danas je 4.3.2024

Input:

Povrat poreza tuzemnim poreznim obveznicima u drugim državama članicama EU

22.8.2013, , Izvor: Deloitte

Općenito, porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza u onom obračunskom razdoblju u kojem je iznos pretporeza veći od njegove porezne obveze. Pristupanjem Republike Hrvatske („RH“) Europskoj uniji (“EU“), stupio je na snagu Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73 iz 2013. godine, „Zakon“) te temeljem Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79 i 85 iz 2013. godine, „Pravilnik“) koji propisuju nove odredbe, ispunjenjem kojih tuzemni porezni obveznici ostvaruju pravo na povrat poreza koji su ostvarili u drugim državama članicama EU.

Sustav za povrat PDV-a (engl. VAT Refund) implementiran je u Zakon u skladu s Direktivom Vijeća 2008/9/EC koja definira uvjete i pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost („PDV“) onim poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan u državi članici povrata već u drugoj državi članici.

Može se reći da je ovo novi sustav povrata PDV-a, jer se prije pristupanja RH EU povrat PDV-a ostvarivao na temelju uzajamnosti tj. reciprociteta. Primjerice, za