danas je 29.9.2023

Input:

Prava trudne radnice, radnice koja je rodila i radnice koja doji dijete

1.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:04:14

Poglavlja

Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine" broj 85/08., 110/08., 34/11., 54/13. i 152/14.  – nastavno: Zakon) propisana su prava kojima je osigurana pravna zaštita korisnica koje su u Zakonu obuhvaćene pojmovima trudna radnica, radnica koja je rodila ili radnica koja doji dijete.

Trudna radnica, radnica koja je rodila ili radnica koja doji dijete, a koja radi na poslovima koji su štetni po njezino zdravlje ili zdravlje djeteta koje doji, ostvaruje pravo na zaštitu od štetnosti utjecaja poslova radnog mjesta na kojemu radi, sukladno propisima o radu i propisima o zaštiti na radu. Ako poslodavac nije osigurao raspoređivanje iste radnice na druge odgovarajuće poslove, ona ima pravo na dopust te naknadu plaće na teret poslodavca.

Ujedno, radnica koja doji dijete, tijekom rada u punom radnom vremenu, ima pravo na stanku za dojenje djeteta u trajanju od dva sata dnevno, pod uvjetima propisanim Zakonom.

Trudna radnica, radnica koja je rodila ili radnica koja doji dijete, također, pod propisanim uvjetima, nije obvezna raditi noću tijekom trudnoće, u razdoblju do godine dana života djeteta odnosno u razdoblju dok doji dijete.

Trudna radnica ima pravo i na jedan slobodan radni dan mjesečno u svrhu obavljanja prenatalnih pregleda ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Ista prava se na odgovarajući način odnose na zaposlene i samozaposlene majke. 

Predavač

mr. Renata Turčinov, dipl. iur.

mr. Renata Turčinov, dipl. iur.

Završila Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, međunarodni studij  „Leadership and Management of Health Services“ te Stručni poslijediplomski studij „Management u zdravstvu“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1995. godine zaposlena u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Od toga, dio radnog staža kao pravna savjetnica u Službi za obvezno zdravstveno osiguranje Direkcije HZZO-a, dio staža kao rukovoditeljica Službe za odnose s javnošću te trenutno kao pravna savjetnica u Službi za međunarodnu suradnju Direkcije. Stalni je autor članaka u više domaćih stručnih publikacija te suradnik Verlag Dashofera.