danas je 25.6.2024

Input:

Prednosti pri zapošljavanju

18.9.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:35:38

Poglavlja

Zapošljavanje radnika bitan je korak za svakog poslodavca, ali postoje određena pitanja u praktičnoj primjeni pojedinih pravila o prednosti određenih kategorija radnika pri zapošljavanju, zbog kojih poslodavci nisu uvijek sasvim sigurni jesu li ispravno postupili u provedbi natječaja i izboru kandidata za upražnjeno radno mjesto.

Mogućnost davanja prednosti određenim kategorijama radnika propisuju, primjerice, Zakon o državnim službenicima i Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a pravila prema kojima kandidati iz pojedinih kategorija radnika imaju prednost propisani su, primjerice, Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Predavač

Darko Graf, dipl. iur.

Darko Graf, dipl. iur.

Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se najčešće susreće s pitanjima i problematikom radnog, ovršnog i građanskog prava.