danas je 7.8.2022

Input:

Pregled zakonodavnih izmjena od 1.1.2022.

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:01:37

Poglavlja

Početkom 2022. godine na snagu su stupile izmjene mnogih važećih propisa koje primjenjujete u svojoj poslovnoj praksi. Na webinaru saznajte koje su to najvažnije izmjene i u čemu se sastoje.

Neke od od njih su:

- Novi Zakon o radu koji će na drugačiji način regulirati pitanje sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, rada na izdvojenom mjestu rada i mnoštvo drugih pitanja, dok će određene teme po prvi put regulirati (rad putem internetskih platformi).

- Novi Zakon o zaštiti potrošača, a jedno od pitanja koje će na drugačiji način biti regulirano u odnosu na postojeće stanje jest i obveza trgovca na predujmljivanje troškova vještačenja postojanja materijalnog nedostatka na kupljenom proizvodu u razdoblju od jedne godine po prijelazu rizika na kupca.

- Novi Zakon o obveznim odnosima, koji se mijenja  u dijelu u kojemu se reguliraju prava kupca s naslova odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke proizvoda i propisuje se redoslijed prema kojemu potrošač može postavljati određene zahtjeve prodavatelju (popravak, zamjena stvari, sniženje cijene itd.) te se na drugačiji način regulira komercijalno jamstvo za ispravnost kupljene stvari.

-Novi Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori,kojim će njezino članstvo biti podijeljeno u različite kategorije, od kojih pojedine neće biti obvezne plaćati članstvo toj komori itd.

 

SADRŽAJ:

 1. UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME
 2. RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA
 3. RAD U NEPUNOM RADNOM VREMENU
 4. DOPUNSKI RAD
 5. OBVEZA OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA
 6. PRESTANAK UGOVORA O RADU
 7. NOVI OBLICI RADA – rad putem internetskih platformi
 8. OVRHA NA PLAĆI
 9. ČLANARINA U HRVATSKOG GOSPODARSKOJ KOMORI (HGK)
 10. ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA
 11. ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

Predavač

Darko Graf dipl. iur.

Darko Graf dipl. iur.

 Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se najčešće susreće s pitanjima i problematikom radnog, ovršnog i građanskog prava.