danas je 14.7.2024

Input:

Prekid i završetak otkaznog roka

20.2.2014, , Izvor: Verlag Dashöfer

Protek unaprijed zakonom ili ugovorom određenog vremenskog razdoblja, ne mora uvijek značiti i završetak otkaznog roka. Naime, tijek otkaznog roka se može i prekinuti, te za to vrijeme on ne teče, a radnik se i dalje nalazi u radnom odnosu kod istog poslodavca koji mu je otkazao Ugovor o radu. Primjerice, sukladno članku 113. Zakona o radu (Narodne novine 149/09, 61/11., 82/12., 73/13.), otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće i korištenja porodnog dopusta, dopusta za njegu djeteta sa težim smetnjama u razvoju, korištenja prava na rad u skraćenom radnom vremenu roditelja, odnosno posvojitelja, korištenja posvojiteljskog dopusta, plaćenog dopusta, vojne službe, te privremene nesposobnosti za rad i