danas je 4.12.2022

Input:

Prekršajne i kaznene odgovornosti poslodavca i ovlaštenika u području zaštite na radu

18.8.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:46:38

Poglavlja

OPIS:

U naravi važećih propisa prekršajne i kaznene odgovornosti poslodavca i ovlaštenika u području zaštite na radu su veoma diskutabilna tema za raspravu.

U području zaštite na radu odredbama važećih propisa odnosno temeljnim propisom, Zakon o zaštiti na radu (NN, br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18. – u primjeni od 01. studenog 2018.) u djelu IX. Prekršajne odredbe, propisane su novčane kazne prekršaje sukladno čl. (96. do 100.) za odgovorne osobe (koordinator za zaštitu na radu – fizička osoba, poslodavac - pravna osoba, poslodavac – fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe) i to za činjenje odnosno ne činjenje u suprotnostima utvrđenim važećim zakonom.

Npr.:

 • koordinator u području zaštite na radu – fizička osoba, mora izraditi plan izvođenja radova kao i potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentaciju sa svim promjenama na radilištu,
 • poslodavac – pravna osoba mora organizirati sastajanje Odbora za zaštitu na radu, dati izraditi plan evakuacije, osigurati potrebno vrijeme za rad povjerenika radnika za zaštitu na radu i dr.,
 • poslodavac – pravna osoba mora dati procijeniti rizike za život i zdravlje radnika te izraditi dokument „Procjena rizika“ u području zaštite,
 • poslodavac – pravna osoba mora osigurati dostupnost dokumenta „procjena rizika“ svim radnicima,
 • poslodavac – pravna osoba mora osigurati dostupnost mjestima rada na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada i dr.

Za sve navedeno u kontekstu prekršajne odgovornosti, nigdje se u važećem propisu direktno ne spominje izraz „ovlaštenik poslodavca“ kao odgovorna osoba poslodavca.

Pojam „ovlaštenik“ navodi se u st. 12. čl. 3. važećeg zakona, kao radnik kojemu je poslodavac, neovisno o drugim ugovorenim poslovima, dao ovlaštenja za provedbu zaštite na radu, a iz čega onda proizlazi odgovornost „ovlaštenika“ uz uvjet da je poslodavac ovlaštenje potkrijepio dokumentom „Ugovor o radu“, pa tako ovisno o okolnostima štetnog događaja eventualno i prekršajna i kaznena odgovornost „odgovornih osoba“.

Dokument „Ugovor o radu“ zasebna je tema propisa u području propisa o radu, gdje je temeljni propis Zakon o radu (NN 93/14., 127/17. i 98/19. – na snazi od 01.01.2020. godine) vezano uz prava i obaveze i poslodavca i radnika u području rada.

Kaznene odredbe u smislu odgovornosti poslodavca i ovlaštenika tema su temeljnog propisa u kontekstu kaznenog prava, a to je Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.), gdje se u prekršajnom ili kaznenom postupku utvrđuje tko je odgovoran za učinjeni prekršaj ili kazneno djelo, a za što ako se utvrdi odgovorna osoba, ista može biti kažnjena novčano ili kaznom zatvora (npr. ugrožavanje života radnika u području zaštite na radu).

U kontekstu teme biti će prikazani propusti poslodavca-pravne osobe i odgovornih osoba u pravnoj osobi (službeni predstavnik pravne osobe, npr. direktor te moguće „ovlaštenik“ tj. radnik prema st. 12. čl. 3. važećeg Zakona, kao i stručnjak zaštite na radu), na događaj „Okolnosti teže ozljede radnika pri osiguranju tereta i pada radnika s teretne prikolice kamiona.“

SADRŽAJ:

 • Uvodni dio – prekršajna i kaznena odgovornost, pojmovi
 • Normativna uređenost – propisi RH
 • Zakon o zaštiti na radu
 • Zakon o radu
 • Prekršajni
 • Kazneni zakon
 • Odgovorne osobe u području zaštite na radu
 • Pravna osoba
 • Fizička osoba
 • Poslodavac
 • Ovlaštenik
 • Primjer iz prakse 
 • Pad radnika i teže ozljede pri osiguranju tereta na prikolici kamiona
 • Osnovna, posebna i priznata pravila zaštite na radu
 • Mjere zaštite na radu
 • Zaključak i rasprava

Predavač

mr. sig. Stanislav Topić

mr. sig. Stanislav Topić

Magistar sigurnosti, trenutno zaposlen u KBC Zagreb na poslovima zaštite na radu i zaštite od požara. Provodi i osigurava organizaciju radnika za rad na siguran način iz zaštite od požara te programa osposobljavanja iz zaštite na radu, organiziranje i provedba evakuacije i spašavanja, praćenje ozljeda i profesionalnih bolesti, vođenje evidencija iz područja zaštite na radu te suradnja s postrojbom Grada Zagreba i DVD-ima. Dugogodišnje i bogato iskustvo u savjetovanju i predavanjima iz zaštite na radu i zaštite od požara, između ostalog na Visokoj školi za sigurnost i Centru za tehnologije i zaštitu na radu Zagreb. Autor mnogih znanstvenih te stručnih radova.