danas je 25.6.2024

Input:

Pripreme za uvođenje eura - informiranje i osposobljavanje radnika

17.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Republika Hrvatska priprema se za zamjenu kune eurom koja obuhvaća 3 ključna razdoblja:

1. pripremno razdoblje,
2. razdoblje dvojnog optjecaja te
3. razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja.

Pripremno razdoblje započinje otprilike 6 mjeseci prije uvođenja eura, točnije od dana kada Vijeće Europske unije (u daljnjem tekstu: Vijeće EU) donese odluku da Hrvatska uvodi euro i utvrdi fiksni tečaj konverzije i traje do datuma uvođenja eura.

Nakon objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura, Vlada Republike Hrvatske odlukom objavljuje datum uvođenja eura i fiksni tečaj konverzije, datum početka i završetak dvojnog optjecaja, te datum početka i završetka dvojnog iskazivanja. U pripremnom razdoblju počinje obveza dvojnog iskazivanja te započinje predopskrba, posredna predopskrba i pojednostavljena predopskrba gotovim novcem eura.

U tom razdoblju potrebno je napraviti iznimno mnogo pripremnih radnji, od onih zakonodavnih do zamjene kuna te opskrbe eurskim kovanicama i novčanicama građana i gospodarstva. Jedan od prvih koraka koje je potrebno poduzeti u pripremi za uvođenje eura je procjena učinka zamjene valuta na