danas je 25.6.2024

Input:

Pripreme za završni račun

15.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:37:34

Poglavlja

Sadržaj:

  1. Uvod – Temeljna načela financijskog izvještavanja
  2. Općenite kontrole
  3. Provjera dugotrajne imovine
  4. Provjera kratkotrajne imovine

 

Sažetak:

Kvalitetna priprema i provjera podataka i knjiženih transakcija važan je korak prije sastavljanja samih financijskih izvještaja poslovne godine, koji moraju istinito i fer prikazivati financijski položaj i financijsku uspješnost društva.  Već u trenutku evidentiranja poslovnih transakcija potrebno je voditi računa o primjerenim računovodstvenim načelima vezanim uz mjerenje i priznavanje pozicija financijskih izvještaja. Načela se odnose na opća pravila i postupke koje je prihvatila računovodstvena struka, a koriste se kod sastavljanja i prezentacije financijskih izvještaja.

Predavač

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.