danas je 24.9.2021

Input:

Prvi koraci u pripremi fer i istinitih financijskih izvještaja za 2014. godinu

8.12.2014, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:57:57

Poglavlja

Obveznici predaje financijskih izvještaja su poduzetnici iz realnoga i financijskoga sektora, neprofitne organizacije te proračuni i proračunski korisnici.

MSFI/MRS primjenjuju veliki poduzetnici i poduzetnici čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo u uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira.

Sadržaj videoseminara:

  • Zakonske osnove za financijska izvješća
  • Popis imovine i obveza
  • Usklada poreza na dodatnu vrijednost
  • Podsjetnik za kraj

Predavač:

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 2012. godine u znanstvenom polju Ekonomija, znanstvene grane Računovodstvo. Ima preko 25 godina radnog iskustva na prodručju računovodstva, revizije, plana i analize i menadžmenta. Osnivačica je i direktorica trgovačkog društva TOTAL BALANCE d.o.o. za reviziju i računovodstvo. Osnovala je i društvo VLASTA ROŠKA POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d. Posjeduje zvanja i cerifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora i ovlaštenog računovođe. Radi kao vanjski suradnik na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu u zvanju profesora visoke škole.