info@dashofer.hr
Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Putni troškovi, loko vožnja i JOPPD obrasci Online razgovor

31.8.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Zanima me vezano uz ENC trošak koji podmiruje poslodavac, u slučaju kada nema putnog naloga, a trošak je djelatnika kojem se obračunava plaća u naravi za korištenje službenog vozila na 24 sata. Je li taj trošak u okviru onih 1% nabavne vrijednosti vozila ili 20% rate leasinga. Mora li uz svako korištenje ENC biti putni nalog, a ne radi se o loko vožnji.

Odgovor 1: Trošak ENC se od 2016. godine više ne prikazuje u JOPPD obrascu, nego ako se radi o službenom putovanju, u JOPPD obrascu se prikazuju samo stvarno isplaćeni troškovi dnevnica i troškova korištenja privatnog automobila u poslovne svrhe, do propisanog iznosa. On je priznati trošak ako je napravljen na službenom putovanju, i to prema ispisu za navedeni datum, iznos bez popusta, i u tom slučaju je potrebno napraviti putni nalog.  Ako je ENC trošak privatni trošak bilo zaposlenika, bilo vlasnika tvrtke, isti nije opravdan trošak, te treba potraživati novac od radnika ili vlasnika, ako je isti podmirila tvrtka. U suprotnom taj trošak predstavlja drugi dohodak, na koji treba obračunati sva davanja (doprinose, te porez i prirez).

 

Pitanje 2: Treba li na putnom nalogu upisivati početno i završno stanje brojila kad se koristi službeni auto? Dvije osobe spavaju u hotelskoj dvokrevetnoj sobi i račun glasi na jednu osobu. Zbog JOPPD obrasca mi račun dijelimo na dva i svakoj osobi pridružujemo taj trošak noćenja, je li to ispravno? Službeni auto zaposlenik koristi i u privatne svrhe i iz tog razlogase obračunava primitak u naravi,a zaposlenik sudjeluje s nekim iznosom koji smanjuje osnovicu za obračun primitka u naravi. Je li taj postupak ispravan?

Odgovor 2: Tako je, na putnom nalogu treba upisivati početno i završno stanje kilometara. Trošak smještaja za 2 radnika nije potrebno dijeliti, s obzirom da se on više ne prikazuje u joppd obrascu, nego samo u putnom nalogu. Ako se obračunava plaća u naravi, osnovica je 20% leasing rate ili 1% nabavne vrijednosti, te od tog iznosa ako umanjite iznos koji zaposlenik podmiruje, ostatak vam je osnovica za plaću u naravi.

 

Pitanje 3: Ako je djelatnik otišao na službeni put 29.09. i isplaćena mu je akontacija,a vratio se 03.10. i tada je izvršen obračun PN. Prijavljuje li se ta dnevnica u JOPPD za listopad, koji se predaje do 15.11.? Ako se dnevnica po isplati prijavljuje, a ostali troškovi noćenja i slično po obračunu, što je to isplata? Na konačnom obračunu ili akontacija? (Kada dajemo akontaciju, u tom trenutku ne možemo znati na što će se sve odnositi, hoće li biti samo dnevnica ili još kakvi popratni troškovi?)

Odgovor 3: Akontacije za službeni put se ne prijavluju u JOPPD obrazac, dnevnice se prijavljuju tek kad se isplate, npr. ako ste obračunali putni nalog 03.10. onda ste u obavezi dio koji se odnosi na dnevnice prikazati u JOPPD obrascu koji se predaje do 15.11., Troškovi smještaja i cestarine se ne prikazuju u JOPPD obrascu. Ako po tom obračunu nisu isplaćene dnevnice , do kraja 10.mj. tada se one ni ne iskazuju do 15.11.


Pitanje 4: Jesu li priznati troškovi taxija u mjestu gdje je radnik poslan na službeni put, ako se isti koristi svaki dan za prijevoz od hotela do mjesta rada?

Odgovor 4:  Troškovi taxija su porezno priznati samo ako se radi o troškovima od ili do mjesta na koje je radnik poslan na službeni put, te od zračne luke do hotela i obratno. te iznimno ako je isti potreban radi npr.prijenosa veća količine dokumentacije, uzoraka i slično. Sama dnevnica (domaća ili inozemna) na koju radnik ima pravo je naknada za prijevoz u mjestu te troškove hrane, tako da se svakodnevni prijevoz podmiruje iz te dnevnice. U suprotnom. U suprotnom, podmirivanje takvog troška od strane poslodavca se smatra nesamostalnim radom odnosno plaćom, te kao takvo podliježe plaćanju svih propisanih doprinosa, te poreza i prireza.

 

Pitanje 5: Ako imamo djelatnika firme + osobu koja nije djelatnik firme na službenom putu, trošak za djelatnika se prijavljuje u JOPPD, a trošak osobe koja nije djelatnik?

Odgovor 5: Trošak osobe koja nije djelatnik tvrtke, a tvrtka je platila troškove smatra se isplatom drugog dohotka, te sukladno tome treba prijaviti u JOPPD obrazac isplatu drugog dohotka, obračunati doprinose, porez i prirez. 


Pitanje 6: Vezano za prethodno pitanje sljedeći put djelatnik + osoba koja nije djelatnik ; možemo li taj trošak tretirati kao reprezentacijum ukoliko nedjelatnika vodimo kao gosta, te mu plaćamo noćenje?

Odgovor 6: Kao trošak reprezentacije možete tretirati ako se se radi o poslovnom partneru s kojim imate poslovnu suradnju, koja mora biti dokaziva iz poslovne dokumentacije, te na računu koji glasi na Vas napišete o kojem partneru se radi, pečat i potpis.  Reprezentacija može biti račun hotela i hrane, te je priznata u iznosu od 50%. Za ostalih 50% nepriznatog troška u PD obrascu povećavate osnovicu poreza na dobit.

 

Pitanje 7: Imate li neku uputu ili excel file koji bi nam pomogao za računanje dnevnica odnosno, sati prilikom službenog puta u inozemstvo kada postoji prijenos iz jedne zemlje na drugu?

Odgovor 7: Prema članku 11. Uredbe, dnevnice utvrđene za stranu državu u koju se službeno putuje obračunavaju se od sata prelaska granice Hrvatske, a dnevnice određene za stranu državu iz koje se dolazi - do sata prelaska granice Hrvatske. Ako se za službeno putovanje upotrebljava avionska dnevnica se obračunava od sata polaska aviona s posljednjeg aerodroma u Hrvatskoj do sata povratka aviona na prvi aerodrom u Hrvatskoj. Ako se za službeno putovanje upotrebljava brod, dnevnica se obračunava od sata polaska broda iz posljednjeg pristaništa u Hrvatskoj do sata povratka broda u prvo pristanište u Hrvatskoj. Ako se službeno putuje u više zemalja, u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu država u kojoj se počinje službeno putovanje, a u povratku - dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno. Za svako zadržavanje odnosno proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 sati obračunava se dnevnica za tu stranu državu. 

Pitanje 8: Udruga ima troškove službenog puta ta volontere, među troškovima nalazi se i korištenje vlastitog automobila u službene svrhe. Prikazuje li se taj trošak u JOPPD obrascu i koja je to oznaka neoporezivog primitka. Prikazuje li se i na koji način u putnom nalogu cestarina plaćena karticom udruge?

Odgovor 8: U JOPPD obrascu  pod šifrom 52 predviđeni su troškovi fizičkih osoba za :Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak. Dakle, samo te dvije vrste troškova se prikazuju u JOPPD obrascu, dok se trošak cestarine plaćen karticom udruge više ne prikazuje u JOPPD obrascu.

 

Pitanje 9: Imamo situaciju gdje djelatnica mora svaki dan, cijeli tjedan putovati iz jednog mjesta na drugo radi školovanja (cca 70km). Nadoknadili bismo joj dnevnice i troškove puta,a zanima nas možemo li za cijeli tjedan napraviti jedan skupni putni nalog, s time da prilagodimo broj dnevnica jer svaki dan ne prelazi 12 sati (cca 9, pola dnevnice).

Odgovor 9: Ako je školovanje u svrhu poslovanja tvrtke tada se mogu priznati troškovi puta i dnevnice, s time da ne možete prilagoditi dnevnice, već pisati svaki dan stvaran broj sati provedenih na službenom putu, tj.9 sati ili pola dnevnice, te skupno obračunati i isplatiti. Obavezni ste isplatu

 

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>