danas je 26.9.2023

Input:

Računovodstveno praćenje procesa proizvodnje

7.8.2013, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:52:44

Poglavlja

Proizvodnja je stvaranje jednog proizvoda kroz jedan ili više procesa s ciljem da se proizvod proda, te bi trebala biti temeljna djelatnost svake privrede. Ovo područje je računovodstveno vrlo složeno područje, jer je opsežan zakonski okvir koji ga regulira.

Osnovna zadaća računovodstva proizvodnje je pružiti informacije o troškovima proizvodnje po nositeljima troškova i po mjestima troškova. Ono prati nastajanje troškova po mjestima troškova i njihovo razvrstavanje na nositelje troškova.

Za dobivanje ažurnih i istinitih informacija o cijeni koštanja proizvoda kao konačnih učinaka poslovnih procesa važno je odabrati odgovarajuću metodu obračuna proizvodnje. Kako to učiniti?

Odgovore na ove i mnoge druge nedoumice saznajte u ovom videoseminaru.

Sadržaj videoseminara:

 • Zakonski okvir 
 • Računovodstvo proizvodnje
 • Podjela troškova 
 • Mjesta troškova
 • Indirektni troškovi 
 • Struktura troškova proizvoda 
 • MRS 2 i HSFI 10 - raspored fiksnih troškova 
 • Primjer - raspored fiksnih troškova 
 • Pogonsko knjigovodstvo - isprave za knjiženje 
 • Raspored općih troškova izrade
 • Obračun po radnom nalogu 
 • Faze obračuna troškova po radnom nalogu 
 • Radni nalog - primjer obrasca 
 • Problemi kod primjene tradicionalnih metoda
 • Tradicionalni sustav rasporeda indirektnih troškova
 • Pogonsko knjigovodstvo - POL 
 • Primjer - raspored troškova poslovanja 
 • Kalkulacije u proizvodnji 

______________________________________________________________

Pogledajte sljedeće video seminare:

Izmjena zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Novčani tijek

Porezno priznati i nepriznati troškovi

Predavač: