danas je 25.6.2024

Input:

Računovodstvo odgođenih poreza

25.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:39:46

Poglavlja

Odgođeni porezi se javljaju samo kad se pojavljuju privremene razlike poreza na dobit čije je priznavanje moguće odgoditi jer će se ukinuti u budućim razdobljima, za razliku od stalnih razlika koje su posljedica porezno nepriznatih troškova i odmah utječu na određivanje neto dobiti jer se ne mogu ispravljati u budućim razdobljima.

Računovodstveni rezultat (dobitak ili gubitak) je razlika prihoda i rashoda prije oduzimanja rashoda za porez. Oporezivi dobitak (porezni gubitak) je dobitak (gubitak) razdoblja, određen u skladu s propisima koje su donijele porezne vlasti, prema kojem postoji obveza plaćanja (povrata) poreza na dobit.

Sadržaj videoseminara:

  • Regulatorni okvir i definicije
  • Stalne i privremene porezne razlike
  • Odgođena porezna imovina
  • Odgođene porezne obveze
  • Diskontiranje i porezna stopa
  • Prijeboj odgođene porezne imovine i obveza

Predavač:

Rođena 1972. godine u Zagrebu. Diplomirala 1994. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na studiju Ekonomije, smjer Analiza. Radno iskustvo stjecala je radeći za domaće i inozemne poduzetnike različitih privrednih sektora na poslovima računovodstva. Godine 2011. stekla je certifikat ovlaštenog računovođe, a 2013. godine završila specijalistički studij Porezni specijalist, pri Poslovnom učilištu Experta u Zagrebu....