info@dashofer.hr
Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Računovodstvo povezanih osoba-konsolidacija financijskih izvještaja

27.10.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 02:56:12

Radi ispravne klasifikacije pojedinih stavaka, sastavljanja financijskih i poreznih izvještaja od subjekata se zahtijeva da zasebno prate transakcije s povezanim stranama.
S računovodstvenog aspekta, ovisno o mogućnosti ostvarivanja značajnog utjecaja ili kontrole nad drugim subjektom, razlikuju se subjekti povezani sudjelujućim interesom te društva unutar grupe poduzetnika. Znate li na koji način utvrditi stupanj povezanosti, utjecaja i kontrole, odnosno koje su osnovne karakteristike za pojedinu vrstu povezanih subjekata? Nadalje, za svaku vrstu povezanih subjekata potrebno je primijeniti odgovarajuća računovodstvena pravila za iskazivanje ulaganja, tj. njihovog početnog i naknadnog mjerenja, uključujući i priznavanje dobitaka/gubitaka od ulaganja, kako u pojedinačnim financijskim izvještajima, tako i u konsolidiranim financijskim izvještajima.
Također, transakcije između povezanih osoba posebno su zakonski regulirane poreznim propisima. U određenim okolnostima utječu na uvećanje, odnosno umanjenje porezne osnovice, stoga je efekt takvih transakcija potrebno odgovarajuće iskazati pri sastavljanju prijave poreza na dobit. Dodatno, uz prijavu poreza na dobit potrebno je dostaviti i obrazac PD – IPO, odnosno Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama.
Namjena videa je prikazati zakonski okvir sastavljanja konsolidacijskih financijskih izvještaja, kroz praktične primjere proći primjere izrade financijskih izvještaja i upozoriti na najčešće greške u izradi konsolidiranih financijskih izvještaja.


Sadržaj:


- Zakonski okvir za izradu i javnu objavu konsolidiranih financijskih izvještaja
- MSFI (MRS 27); HSFI (HSFI 2),
- Obveza konsolidacije financijskih izvještaja,
- Koncepti poslovnih spajanja,
- Računovodstvo poslovnih spajanja,
- Metode početnog i naknadnog mjerenja troška ulaganja,
- Utvrđivanje goodwilla i negativnog goodwilla,
- Naknadno mjerenje goodwilla,
- Praktični primjeri.
- Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja

Eliminacijski postupci u izradi izvještaja,
- Načela izrade konsolidiranih financijskih izvještaja,
- Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje,
- Javna objava i rokovi predaje konsolidiranih financijskih izvještaja.

Predavač

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.

Priloženi dokumenti

Konsolidacija_webinar 3009.pdf 2.95 MB
 

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>