danas je 26.9.2023

Input:

Računovodstvo tečajnih razlika

1.2.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:13:53

Poglavlja

Tečajne razlike mogu nastati kao posljedica transakcija u stranoj valuti ili inozemnog poslovanja. Transakcije u stranoj valuti potrebno je iskazati u funkcionalnoj valuti na datum početnog priznavanja te izvršiti naknadno vrednovanje u trenutku namirenja transakcije ili na datum bilance, kako bi se priznale odgovarajuće tečajne razlike (realizirane ili nerealizirane). Kod naknadnog izvještavanja transakcija u stranoj valuti na datum bilance, potrebno je voditi računa o tome radi li se o monetarnoj ili nemonetarnoj stavci, kako bi se na odgovarajući način evidentirala nerealizirana tečajna razlika u okviru financijskih rashoda (u računu dobiti i gubitka) ili kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (u bilanci).

 

Prateći ovo izlaganje, poslušajte o razlikama između monetarnih i nemonetarnih stavaka te računovodstvenih i poreznih propisa vezanih uz priznavanje tečajnih razlika, kao i na primjerima kojima će se prikazati izračun te knjiženje tečajnih razlika za pojedine monetarne i nemonetarne stavke.

 

  • Definicija tečajnih razlika, ostalih pojmova i računovodstvenih politika sukladno HSFI/MSFI
  • Tretman tečajnih razlika monetarnih i nemonetarnih stavki (početno i naknadno mjerenje)
  • Primjeri računovodstvenog evidentiranja
  • Iskazivanje tečajnih razlika u RDG-u i Izvještaju o novčanim tokovima
  • Objave u vezi s tečajnim razlikama

 

Predavač

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.