danas je 28.10.2021

Input:

Računovodstvo vremenskih razgraničenja

23.9.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:02:09

Poglavlja

ØRazlikuju se aktivna i pasivna vremenska razgraničenja, a njihove učinke potrebno je iskazati na zasebnim pozicijama u aktivi, odnosno pasivi bilance

ØPočetno mjerenje: u visini plaćenog ili primljenog iznosa, odnosno po fer vrijednosti očekivanog primitka/izdatka ili potraživanja/obveze.

ØNaknadno mjerenje: na svaki datum bilance stavke vremenskih razgraničenja potrebno je naknadno mjeriti i priznati u iznosu koji je jednak početno priznatom iznosu umanjenom za dio koji se priznaje kao prihod ili rashod tekućeg razdoblja, odnosno koji se priznaje kao potraživanje ili obveza.

Predavač

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.