danas je 14.7.2024

Obrazac JOPPDvideoJamstvo

16.5.2016, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:06:44

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Obračun plaća | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Bolovanje radi izolacije ili karantene s konkretnim primjerom i izgledom JOPPD obrasca

18.3.2020, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Godišnji obračun poreza na dohodak i ostale NOVOSTIvideo

8.12.2015, dr. sc. Vlasta Roška, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:31:05

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Obračun plaća | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Primjer obračuna plaćavideo

25.5.2016, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:18:51

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Obračun plaća | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Troškovi službenih putovanja u inozemstvovideoJamstvo

16.5.2024, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:04:48

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Prijelazne evidencije i izvješća

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Neoporezive naknade: putni nalozi, terenski dodaci i naknade za odvojeni životvideo

18.2.2014, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:08:02

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Računovodstvo i porezi | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Naknada studentu na praksiJamstvo

26.9.2017, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Primjenjuje se od siječnja 2014.

17.12.2013, Ivan Kovačić, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Sezonske djelatnosti u 2020.

16.7.2020, Maja Hleb, dipl.oec, stalno sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun plaća i naknada radnika za vrijeme samoizolacijenovovideoJamstvo

7.7.2020, dipl.oec Maja Hleb, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:28:26

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Obračun plaća | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Troškovi službenog putavideo

4.10.2016, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:42:51

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Obračun plaća | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Priprema godišnjih financijskih izvještaja i prijava poreza i drugih javnih davanja

20.6.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača

Sve novosti od 01.01.2019. Online razgovor

14.1.2019, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Uvođenje eura s računovodstvenog aspektavideo

13.4.2022, Dijana Ivanković, voditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:58:02

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Putni nalozi, službena putovanja i loko vožnjevideo

1.4.2021, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:29:36

Službeni automobil u privatne svrhe - porez u svakom koraku

20.3.2014, Ivan Kovačić, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Samoutvrđivanje doprinosa od 1.1.2016

17.12.2015, mr.sc. Željko Marinac porezni savjetnik u mirovini, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Ovrha na plaći s primjerima iz praksevideo

30.10.2013, Sanja Mjertan, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:41:08

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Obračun plaća | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Financijsko i računovodstveno poslovanje

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Naknada troškova prijevoza radnicima u situaciji posebnih okolnosti COVID 19Jamstvo

24.4.2020, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Oporezivanje ino dohotka i dobiti

26.4.2023, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Izmjene propisa u 2018. Online razgovor

16.1.2018, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dvojno iskazivanje kod tijela javne vlasti

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Radno-pravni odnosi u vrijeme epidemije koronavirusa COVID-19, 1.dio

28.3.2020, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer