danas je 24.5.2024

Input:

Radno vrijeme Online razgovor

19.11.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1:  Ulazi li vrijeme provedeno na službenom putu u prekovremene sate ako se putuje iz grada sjedišta u grad u kojem se obavlja usluga van redovnog radnog vremena?

Odgovor predavača: Ne ulazi. Vrijeme na službenom put obračunava se po putnom nalogu, a je li radnik usitinu radio prekovremeno dok je na službenom putu, stvar je poslodavca kako će to provjeriti i vrednovati, ali sam put ne računa se u prekovremene.

Pitanje 2: Kako radniku koji radi u turnusnom radu i kojem smjena počinje u 19:00h sati i obuhvaća dva kalendarska dana, evidentirati početak odnosno završetak radnog vremena za datum?

Odgovor predavača: Ako poslodavac ne unosi u evidencije o radnom vremenu podatke o točnom vremenu dolaska i odlaska radnika s radnog mjesta (nego samo 8-ice ili koji drugi broj koji odražava ugovorenu dnevnu satnicu radnika), tada bi se problem mogao riješiti upisivanjem točnog broja odrađenih sati u jednoj smjeni za onaj dan u kojemu je smjena počela.
Ako poslodavac upisuje točno vrijeme dolaska i odlaska radnika, tada će se već iz evidencije vidjeti točna satnica.

Pitanje 3:  Pitanje vezano za rad radnika u turnusu: Mora li ukupni fond sati radnika u turnusu odgovarati mjesečnom fondu sati radnika koji rade u osmosatnom radnom vremenu pet dana u tjednu? 2. Kako kod radnika u turnusnom radu u evidenciji o radnom vremenu evidentirati plaćeni dopust, bolovanje, ili službeni put (8sati svaki dan od pon.-pet. ili po turnusu 12-24-12-48 sati)'

Odgovor predavača: 1. Ne mora, jer se ukupni fond sati radnika u turnusu može mijenjati iz mjeseca u mjesec, može se raditi o preraspodjelama i nejednakom rasporedu radnog vremena, ali je bitno da je osnovica od koje se polazi u izračune prekovremenih itd. upravo tjedna satnica koja je ugovorena s tim konkretnim radnikom. 2. S obzirom da radnik ne radi po odluci o rasporedu radnog vremena dok je na godišnjem ili dopustu, ne morate slijediti raspored turnusa i tamo ugovorenu satnicu. Dakle, može se upisivati 8 sati za svaki dan.

Pitanje 4:  Ukoliko je potreba radnog vremena 24/7 radnici ne ispunjavaju točan fond sati za pojedini mjesec - ovisno o rasporedu rada imaju više ili manje sati. Je li potrebno službeno uvoditi preraspodjelu radnog vremena ili je moguće na taj način voditi radno vrijeme kroz cijelu godinu. Potreba je naravno kroz cijelu godinu jer je takva branša. Je li u redu raditi "ravnanje sati" nakon 3 mjeseca?

Odgovor predavača: Dopušteno je imati ovakav raspored i bez preraspodjele radnog vremena, jer se radi o "običnom" nejednakom rasporedu radnog vremena. Bitno je da poslodavac ovakvo radno vrijeme ili ugovori s konkretnim radnicima ili načelno o njemu donese odluku o nejednakom rasporedu radnog vremena za sve ili pojedine skupine radnika i poštuje pritom sve uvjete iz čl. 66. Zakona o radu (uprosječivanje radnog vremena, dnevni i tjedni odmori itd.).

Pitanje 5:  Zanima me kako urediti radno vrijeme vozačima dužnosnika u jedinici lokalne samouprave. Mi imamo evidenciju radnog vremena otiskom prsta, zaključkom je uređeno radno vrijeme, dnevni odmori odmori.... kako isplaćivati plaću vozačima temeljem otiska prsta (evidentiranog radnog vremena) kada jednostavno ima dana kada nisu u mogućnosti imati evidentirani dolazak i odlazak? 

Odgovor predavača: Kartice kojima se registrira fizička nazočnost radnika na radnom mjestu ne bi trebale služiti za unos podataka o radnom vremenu u službenu evidenciju poslodavca jer se time daje mogućnost radnicima da manipuliraju radnim vremenom na štetu poslodavca. Primjerice, radnik može biti 18 sati na radnom mjestu, ali ne znači da radi i ne znači da mu je poslodavac naložio prekovremeni rad. Prema tome, kartice samo kao pomoćno sredstvo. U konkretnom slučaju mora postojati mogućnost unosa odrađenog radnog vremena za konkretnog vozača (prijava nadređenom, javljanje na radnom mjestu prije polaska na put, prijava telefonom osobi koja je zadužena za unos podataka u službenu evidenciju itd.). Ako nije, treba regulirati ova pitanja pravilnikom ili odlukom o načinu vođenja evidencije kod konkretnog poslodavca.

Pitanje 6:  Ako imamo nejednak raspored radnog vremena, a unutarnjim aktima određeno je da radnik ima pravo na plaću za puno radno vrijeme, što ako radnik u jednom mjesecu odradi manje radnih sati od ukupnog mjesečnog fonda sati ( npr. ukupni mj. fond sati je 176 sati, a radnik je odradio u tom mjesecu 170 sati). Kako isplatiti plaću radniku?  Za stvarno odrađene sate ili za mjesečni fond sati? Napomena: radi se o turnusnom radu.

Odgovor predavača: Ako plaću imate ugovorenu u fiksnom mjesečnom iznosu, tada ćete svaki mjesec isplaćivati taj isti iznos, bez obzira na odrađene sate. Ako imate ugovorenu vrijednost satnice, tada ćete svaki mjesec plaćati onoliko sati koliko ih je u tom mjesecu stvarno odrađeno.

Pitanje 7:  Kako evidentirati rad radnika skelara na rijeci čije je radno vrijeme 8 sati dnevno a efektivno ne rade puni fond sati budući da skela vozi svaki puni sat 15 minuta a ostatak