danas je 24.5.2024

Input:

SCC - sigurnosno certificiranje vanjskih izvođača

11.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:29:22

Poglavlja

Sadržaj:

  1. Što je SCC i kako ga definiramo?
  2. Cilj SCC sustava
  3. Nastanak SCC sustava
  4. Koristi za naručitelje i izvođače
  5. Vrste certifikata
  6. SCC i SCP Kontrolna lista
  7. Izračun učestalosti ozljeda

Opis:

SCC (Safety Certificate for Contractors), odnosno sigurnosni certifikat izvođača radova je univerzalna certifikacijska procedura za sustave upravljanja sigurnošću i okolišem. Osnovno postoje 2 vrste certificiranja i to certificiranje tvrtki i certificiranje zaposlenika. Certifikat je međunarodno priznat u brojnim zemljama Evrope, a zahtjevi za sustav lako se kombiniraju sa drugim međunarodnim normama poput ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Cilj SCC sustava je kontinuirano poboljšanje sigurnosti, zdravlja i zaštite okoliša tijekom provođenja usluga tvrtki i zaposlenika koji sudjeluju u projektu. U praksi se moraju primijeniti brojni zahtjevi SCC sustava.

Predavač

dr. sc. Darko Palačić

dr. sc. Darko Palačić

doktor znanosti u području zaštite na radu sa 30 godina iskustva u zaštiti na radu, zaštiti od požara, zaštiti okoliša i privatnoj zaštiti.U svojoj karijeri obavljao je poslove vatrogasca, stručnjaka zaštite na radu, rukovoditelja odjela za sigurnost, privatnog detektiva, predavača, auditora ikonzultanta.Vodi i koordinira poslove tjelesne zaštite i upravljanja kvalitetom u tvrtki ALZAS ALARMS d.o.o. Tijekom godina bavio se istraživanjem različitih funkcija poslovnih procesa u području sustava upravljanja sigurnošću, o čemu je objavio niz znanstvenih i stručnih radova. Od 2007. godine radi kao profesor visoke škole na Visokoj školi za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu. Kao konzultantprovodi edukacijete savjetovanja za uspostavu i održavanje sustava upravljanja sigurnošću, okolišem i kvalitetom uz stalno praćenje zakonske regulative iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i drugih područja sigurnosti. Za potrebe certifikacijskih organizacija provodi nadzorne i certifikacijske audite sustava upravljanja prema međunarodnim normama.

 

Kao predstavnik visokoškolskih ustanova član je Sektorskog vijeća XXIV. Sigurnost i obrana, Hrvatski kvalifikacijski okvir, Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Član je komisije za nadzor nad radom ovlaštene osobe i reviziju danog ovlaštenja, Zavod za unapređivanje zaštite na radu, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.