danas je 14.7.2024

Input:

Sezonski radnici, plaće umirovljenika, obračun putnih naloga i terenskih dnevnica U 2019. Online razgovor

11.4.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1:     Poštovani, zaposlili smo umirovljenika na 4 sata s iznosom mirovine od 3200,00 kn (po rješenju). Može li umirovljenik podnijeti zahtjev na poreznu upravu radi korištenja dijela poreznog odbitka (3800,00-3200,00 = 600,00 kn) prilikom obračuna plaće?

Odgovor 1:    Može, u Poreznoj upravi treba zatražiti raspodjelu osobnog odbitka o čemu će i poslodavac i HZMO biti obaviješteni.

Pitanje 2:      Poštovana, prijavili bismo umirovljenika (4 sata) na radno mjesto vozača za dostavu robe. Dostava se povremeno vrši i u inozemstvo (otprilike dva dana). Kako ćemo mu voditi evidenciju sati, a kako mu obračunati troškove puta?

Odgovor 2:   Nema nikakve razlike u evidenciji sati naspram ostalih radnika. Njegovo radno vrijeme je 4 sata dnevno, no možete ugovoriti neravnomjernu raspodjelu radnog vremena sukladno Zakonu o radu, pa tako taj dan može raditi 8 sati, a neki drugi 1 sat, a mjesečno da ima ispunjen fond sati.

Pitanje 3:      Što znači "na teret poslodavca, osiguran jedan obrok (ručak ili večera)? Može li radnik na poslovnom putu izabrati restoran gdje će jesti, priložiti račun koji će biti u cjelosti priznati trošak, a dnevnica možda svojom visinom ne bi mogla ni pokriti taj trošak ?

Odgovor 3:    Ako poslodavac plaća jedan obrok tada se dnevnica umanjuje sukladno već navedenom. Radnik radi po uputama poslodavca i ne može on birati gdje će jesti, odnosno može ako si plaća obrok iz dnevnice, uobičajeno je ako poslodavac plaća jedan obrok da je to u sklopu hotelskog smještaja.

Pitanje 4:      Kod obračuna plaće za umirovljenika zaposlen na 4 sata, povećava li se osnovna plaća za svaku navršenu godinu staža za 0,5% na temelju Kolektivnog ugovora ugostiteljstva?

Odgovor 4:    Kod obračuna plaće umirovljenika ako primjenjujete Kolektivni ugovor, morate se držati istoga.


Pitanje 5:     Naši radnici obavljaju rad na montaži 8 ili više sati, ja im za taj rad na terenu popunjavam putni nalog u kojem navodim da se radi o radu van firme - montaži na terenu. Pitanje je je li propisan neki drugi obrazac za potrebe rada na terenu ili je dovoljno u pravilniku o radu navesti da se puna dnevnica za rad na terenu može isplatiti za rad od 8 i više sati? Za dnevnicu to je za više od 12 sati.

Odgovor 5:    Nije propisan obrazac vođenja evidencije terenskih dnevnica, možete ga kreirati sukladno vašim potrebama. Dnevnica za rad na terenu je naknada koju poslodavac isplaćuje radniku koji je poslan na rad izvan svojeg mjesta prebivališta ili