danas je 24.5.2024

Input:

Sklapanje i izvršenje s izmjenama ugovora o javnoj nabavi

25.8.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:08:36

Poglavlja

Sadržaj:

  1. Upravljanje ugovorom
  2. Posebni uvjeti u DON
  3. Bitne odrednice ugovora
  4. Ugovor o javnoj nabavi za izvođenje radova -ugovor o građenju
  5. Posebne uzance u građenju
  6. Izvršenje OS, odredbe sporazuma
  7. Najčešći razlozi izmjena ugovora
  8. Primjeri

Opis:

Zakon o javnoj nabavi u čl. 311. kaže da postupak javne nabave završava izvršnošću odluke o odabiru ili poništenju. To znači da formalno sklapanje ugovora odnosno potpisivanje od obiju ugovornih strana više nije dio postupka javne nabave. Međutim, Direktive u javnoj nabavi, a onda i naš Zakon isto preuzeo, naglašavaju važnost upravo ove faze postupka, dakle faze sklapanja ugovora o javnoj nabavi, njegova izvršenja kao i način njegove izmjene po potrebi. Kada govorimo o praksi naručitelja, a podredno i ponuditelja, u ovoj fazi, iako ne možemo reći da ima žalbi, ali svakako ima puno problema, upitnika i općenito situacija u kojima ne možemo nedvojbeno i jasno utvrditi točna pravila postupanja. Sklapanje ugovora je više - manje u redu, no što je s izvršenjem ugovora?! Kako postupiti kada nastaje potreba za izmjenom ugovora? Tko inicira izmjenu? Što se konkretno može izmijeniti a što ne, kako bi sve bilo sukladno pravilima?

O ovoj iznimno bitnoj temi javne nabave možete detaljnije čuti na webinaru "Sklapanje i izvršenje s izmjenama ugovora o javnoj nabavi".

Predavač

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Marijana Šperanda radi kao savjetnica u Državnom uredu za središnju javnu nabavu gdje obavlja sve poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada ureda. Također je angažirana i na pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanima uz EU projekte. U području javne nabave je od 2005. godine, te je redovita članica Državne ispitne komisije u području javne nabave. Posjeduje certifikat u području javne nabave. Intenzivno je angažirana na razvoju elektroničke javne nabave kao i u području primjene ekonomski najpovoljnije ponude. Kroz dodatno usavršavanje pohađala je razne programe izobrazbe. Sudjeluje na stručnim događanjima i konferencijama, kao sudionik ili predavač,  te kao redoviti predavač na različitim programima izobrazbe iz područja javne nabave. Također je autorica i koautorica stručnih članaka iz područja javne nabave.