danas je 14.7.2024

Input:

Službeni automobil u privatne svrhe - porez u svakom koraku

20.3.2014, , Izvor: Verlag Dashöfer

Odlučili smo zaposleniku dati službeni automobil na privatno korištenje. Zaposlenik će automobilom putovati na posao, koristiti ga vikendom, a kada je potrebno, i odlaziti njime na službeni put. O čemu sve moramo brinuti? Što je sa porezom na dohodak, PDV-om i porezom na dobit? Koje troškove upisujemo u PD uvećanja?

Odgovore ćemo navesti u koracima koje treba poduzeti kod obračuna plaće u naravi:

     1. Napišite Odluku

Poslodavac mora napisati Odluku o načinu i uvjetima korištenja automobila, te načinu utvrđivanja plaće. Odluka može sadržavati: svrhu korištenja - za privatne i službene svrhe (opisati za koje poslove), stanje brojila, marku, tip, reg. oznaku vozila, vremenski rok korištenja, nabavnu vrijednost ili iznos leasing rate i sl. Odluka mora sadržavati način utvrđivanja plaće, pri čemu poduzetnik može izabrati između dvije opcije utvrđivanja plaće u naravi:

a) 2 kn/km - tj. prema opsegu stvarnog korištenja - zaposlenik mora voditi evidenciju o prijeđenoj kilometraži u privatne svrhe. Za službena putovanja bi trebalo