danas je 25.6.2024

Input:

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

5.12.2013, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:52:09

Poglavlja

Obzirom da je Zakonom o sprječavanju pranja novca I financiranja terorizma izričito propisana obveza redovite edukacije za svaku godinu s područja pranja novca I financiranja terorizma za sve obveznike primjene, cilj ovog seminara je dati pregled najvažnih odredaba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, propisa (pravilnika) donesenih na temelju Zakona, upoznati polaznike sa sektorskim smjernicama i listom indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija te drugim zadaćama propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Također se razmatra mogući primjer internog akta obveznika primjene, kao i praktični primjer pranja novca, uz upozorenje na moguće sankcije zbog neprovođenja Zakona.


Seminar je namijenjen računovođama, revizorima, poreznim savjetnicima, odvjetnicima, javni bilježnicima, posrednicima u prometu nekretninama, managmentu u trgovačkim društvima.

Sadržaj videoseminara: 

 • Što je pranje novca
 • Kazneno djelo terorizma
 • Faze pranja novca
 • Pravni izvori SPNFT
 • Podzakonski akti
 • Smjernice
 • Ured za sprječavanje pranja novca
 • Tajnost podataka
 • Sustav SPNFT
 • Međunarodno djelovanje ureda
 • Obveznici
 • Procjena rizika pranja novca
 • Dubinska analiza stranke
 • Interni akt
 • Lista indikatora
 • Evidencija
 • Nadzor

______________________________________________________________

Pogledajte sljedeće video seminare:

Inspekcijski nadzor u radnim odnosima

Zakon o radu

Obračun plaća

Predavač:

Diplomirana pravnica sa preko 12 godina radnog iskustva u struci. Kao odvjetnica pretežno radi na području građanskog, radnog, ovršnog i stečajnog prava. Autorica brojnih stručnih radova, uglavnom s područja radnog prava. Održava seminare i suautorica je nekoliko knjiga.