danas je 14.7.2024

Input:

Sve novosti od 01.01.2019. Online razgovor

14.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Član uprave - direktorica u poduzeću je u radnom odnosu i prijavljena na puno radno vrijeme s bruto plaćom od 7500,00 kn. Osoba koristi rad sa skraćenim radnim vremenom zbog njege djeteta s poteškoćama u razvoju i radi 4h dnevno pri čemu joj bruto plaća iznosi 3750,00 kn, često i manje jer koristi i bolovanje. Na navedenu svotu plaćaju se doprinosi iz i na plaću.

Za 4h dnevno prima naknadu od HZZO u visini razlike isplaćene neto plaće od poslodavca, cca 3000,00 kn.
Prilikom obračuna plaće šaljemo JOPPD obrazac s dva retka u 1. iskazujemo ostvarenu bruto plaću s propisanim doprinosima, a u 2. retku samo podatak o ostvarenim satima koje plaća HZZO.
Moje pitanje je hoće li osoba (direktorica) s navedenim statusom dobiti rješenje od Porezne uprave za plaćanje razlike doprinosa na propisanu osnovicu za direktore 5491,20.?

Odgovor 1: Neće dobiti razliku doprinosa, uzimaju se u obzir bolovanja na teret HZZO-a i taj dio će biti priznat kao da je plaćen.

Pitanje 2: Član uprave - direktorica zaposlena u drugom poduzeću na puno radno vrijeme. U vlastitom poduzeću je samo član uprave. U poduzeću u kojemu je zaposlena na puno radno vrijeme koristi roditeljski dopust sa skraćenim radnim vremenom. Dakle bruto plaća je 8100,00, ali doprinosi se plaćaju na polovicu iznosa, a ostala 4h ima naknadu za roditeljski dopust.
Hoće li osoba (direktorica) s navedenim statusom dobiti rješenje od Porezne uprave za plaćanje razlike doprinosa na propisanu osnovicu za direktore 5491,20.?

Odgovor 2: Neće dobiti razliku doprinosa, priznat će joj se bolovanje na teret HZZO-a.

Pitanje 3: Tko sve mora knjigu URE priložiti uz PDV obrazac?

Odgovor 3: Svi obveznici u sustavu PDV-a dostavljaju prilog uz PDV obrazac - knjigu URA od 01.02.2019. za siječanj i dalje, osim malih poreznih obveznika koji predaju PDV/ZP/PDV-S obrasce povremeno radi poslovanja s inozemstvom.

Pitanje 4: Dva su osnivača / vlasnika d.o.o., članovi uprave zaposleni u svom d.o.o. na puno radno vrijeme, iznosi li obojici bruto plaća 5.491,20?

Odgovor 4: Za svakog člana uprave osnovica za obvezne doprinose je 5.491,20 kn.

Pitanje 5: Član uprave direktor, prijavljen na 1 h dnevno trenutno je na bolovanju na teret HZZO-a zbog ozljeda na radu, kako za njega obračunavamo plaću?

Odgovor 5: Za člana uprave na bolovanju na teret HZZO-a isplaćujete pripadajući neto koji kasnije potražujete od HZZO-a, kod godišnjeg obračuna priznat će mu doprinosi na teret HZZO-a, a eventualnu razliku će morati platiti kao fizička osoba po rješenju PU.

Pitanje 6: Član