danas je 26.9.2023

Input:

Tretman poreznog i računovodstvenog gubitka

26.3.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:57:14

Poglavlja

Potrebno je razlikovati računovodstveni od poreznog gubitka, s obzirom da se odnose na dvije različite kategorije. Naime, računovodstveni gubitak utvrđuje se u računu dobiti i gubitka, kao razlika prihoda i rashoda evidentiranih u poslovnim knjigama subjekta sukladno računovodstvenim propisima, dok se porezni gubitak utvrđuje prilikom sastavljanja prijave poreza na dobit, na način da se računovodstvena osnovica korigira za određene stavke umanjenja i uvećanja, sukladno poreznim propisima.

Obradili smo utvrđivanje računovodstvenog i poreznog gubitka, pokriće prenesenog gubitka u računovodstvu, korištenje prenesenog poreznog gubitka pri utvrđivanju porezne osnovice te priznavanje odgođene porezne imovine s osnove prenesenih poreznih gubitaka.