danas je 25.6.2024

Input:

Uputa autobusnim prijevoznicima bez sjedišta u Republici Hrvatskoj

16.4.2014, Izvor: Porezna uprava

Člankom 20. stavkom 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH) propisano je da se mjestom obavljanja usluga prijevoza putnika smatra mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima. Stoga, strani porezni obveznici koji na području Republike Hrvatske obavljaju redovni ili povremeni cestovni prijevoz stranih ili domaćih putnika autobusom, mini-busom, kombi vozilom ili taxi službom obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj prije početka obavljanja usluge prijevoza putnika.

 
Strani porezni obveznici koji imaju sjedište u Europskoj uniji mogu u Republici Hrvatskoj imenovati poreznog zastupnika, dok porezni obveznici koji imaju sjedište izvan Europske unije moraju imenovati poreznog zastupnika. Porezni zastupnik mora u tuzemstvu biti registriran kao obveznik PDV-a te mora biti opunomoćen za zaprimanje pismena, podnošenje prijave PDV-a i obavljanje svih poslova u vezi s utvrđivanjem i plaćanjem PDV-a poreznog obveznika.
 
U svrhu registriranja za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, strani prijevoznici, koji obavljaju prijevoz putnika na području Republike Hrvatske, obvezni su:
 
 podnijeti zahtjev za dodjelom PDV identifikacijskog broja (PDV ID broj),
 pribaviti OIB, te
 imenovati poreznog zastupnika (obavezno za porezne obveznike sa sjedištem izvan Europske unije).
 
1. REGISTRACIJA
U svrhu dodjele PDV ID broja porezni obveznik mora podnijeti:
 
a) Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnog identifikacijskog broja (OIB) i
b) Obrazac P-PDV (Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a).
 
Porezni obveznik u svrhu dodjeljivanja OIB-a mora podnijeti:
 
a) Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a
 
- na hrvatskom jeziku:  Zahtjev
 
- na engleskom jeziku: PIN Request, i
 
- na njemačkom jeziku: PIN Beantragen.
 
b) Akt o osnivanju (rješenje ili izvadak iz nadležnog registra koji mora biti  na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača).
 
Ukoliko je strani porezni