danas je 4.12.2022

Novine koje donosi novi Zakon o radu po pitanju rada od kućevideoGarancija

24.11.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:04:58

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Obračun PDV-a na trostrane poslovevideoGarancija

22.11.2022, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:47:17

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Proizvodnja otpadavideoGarancija

21.11.2022, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:41:42

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Računovodstveno praćenje procesa proizvodnjevideoGarancija

4.11.2022, dr. sc. Mira Ognjan, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:36:58

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Obračun PDV-a na trostrani posaoGarancija

24.10.2022, dr. sc. Mira Ognjan, Izvor: Verlag Dashöfer

Novosti pri kontroli uvoza biljne hrane i hrane za životinjevideoGarancija

20.10.2022, mr.sc Koraljka Knezić, dipl.ing.preh.teh, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:26:13

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Tumačenje novog Pravilnika o gospodarenju otpadomvideoGarancija

19.10.2022, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:01:06

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Praćenje kretanja roba i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj u rujnu 2022.Garancija

17.10.2022, Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Brošure o euronovčanicama za maloprodajuGarancija

14.10.2022, Izvor: EURO - HNB: Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj

Brošure o euronovčanicama i eurokovanicama za građaneGarancija

14.10.2022, Izvor: EURO - HNB: Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj

Novosti koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizmaGarancija

11.10.2022, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Zakon o izmjenama Zakona o osobnoj iskazniciGarancija

3.10.2022, Izvor: Narodne novine

Zakon o izmjenama Zakona o prebivalištuGarancija

3.10.2022, Izvor: Narodne novine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabaviGarancija

3.10.2022, Izvor: Narodne novine

Naknadno mjerenje nekretnina po fer vrijednostivideoGarancija

1.10.2022, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:16:51

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Najčešće prijevare na području poreza na dodanu vrijednostvideoGarancija

14.9.2022, Mira Ognjan, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:02:40

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinomGarancija

7.9.2022, Izvor: Narodne novine

Započelo obvezno dvojno iskazivanje cijena u kuni i euruGarancija

5.9.2022, Izvor: Narodne novine

Ovršni zakon: Planirane izmjene od 01.01.2023.videoGarancija

5.9.2022, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:39:56

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Videonadzor na radnom mjestuvideoGarancija

1.9.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:00:33

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Prekršajne i kaznene odgovornosti poslodavca i ovlaštenika u području zaštite na raduvideoGarancija

18.8.2022, Stanislav Topić, dipl. ing. sigurnosti, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:46:38

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Od danas omogućeno pristupanje Etičkom kodeksuGarancija

18.8.2022, Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Važnost etike i načela javne nabave u sustavu javne nabavevideoGarancija

25.7.2022, Marijana Šperanda, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:44:27

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Uvođenje eura s računovodstvenog aspekta-novostivideoGarancija

18.7.2022, Dijana Ivanković, rukovoditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:59:50

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Kako poboljšati produktivnost radnika - uspješno delegiranje zadataka i feedbackvideoGarancija

12.7.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:11:47

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Objavljen Etički kodeks za zamjenu hrvatske kune euromGarancija

12.7.2022, Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja