danas je 14.7.2024

Input:

Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

24.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Kako bi države članice Europske unije mogle uvesti euro kao službenu valutu moraju ispuniti i određene kriterije. Naime, kriteriji za uvođenje zajedničke valute propisani su Ugovorom iz Maastrichta (1992. godine), a koji se još nazivaju i kriterijima iz Maastrichta ili kriterijima nominalne konvergencije. Navedeni kriteriji odnose se na stabilnost cijena, održivost javnih financija, stabilnost tečaja i konvergenciju dugoročnih kamatnih stopa. Tim kriterijima se zapravo države članice nastoji potaknuti na odgovorno ponašanje kako bi se stvorili potrebni preduvjeti za ekonomsku stabilnost te ih se adekvatno pripremilo za članstvo u monetarnoj uniji.

Svaka država članica nakon ispunjavanja propisanih kriterija samostalno odlučuje kada će započeti postupak uvođenja eura, s tim da je Republika Hrvatska (RH) donijela odluku o pokretanju postupka za uvođenje eura kao službene valute i zamjene nacionalne valute hrvatske kune. Naime, najranije 1. siječnja 2023. godine, euro će postati zakonsko sredstvo plaćanja u RH.

U prvom tromjesečju 2022. godine donesen je Prijedlog Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH (u nastavku teksta: Zakon) kojim se uređuje uvođenje eura kao službene valute u RH, pravila za preračunavanje novčanih iskaza vrijednosti, opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračuni, financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi u procesu