danas je 26.9.2023

Input:

Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca

7.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:54:54

Poglavlja

Potraživanja od kupaca se knjiže po ispostavljenoj fakturi. Temeljem Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, kako je definirano u točki 11. 4. Potraživanja – su, na temelju obvezno pravnih i drugih osnova, zasnovana prava potraživati od dužnika plaćanje duga, isporuku usluga ili pružanje usluga. Naknadno mjerenje potraživanja, Potraživanja i računovodstveni standardi, OPZ –STAT-1, OPZ-STAT i zastara potraživanja, rokovi i primjeri - ključni su aspekti za razumijevanje vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca.

 

Sadržaj:

 1. Što je potraživanje?
 2. Potraživanje od kupaca
 3. Uvodno – ugovaranje poslova
 4. Potraživanja
 5. Potraživanja – računovodstveni standardi
 6. Naknadno mjerenje potraživanja
 7. Računovodstveni standardi
 8. Primjeri
 9. Kriteriji za procjenu
 10. Umanjenje vrijednosti potraživanja
 11. OPZ –STAT-1
 12. Rokovi
 13. OPZ-STAT i zastara potraživanja
 14. Pitanje 1., 2., 3., 4., 5., 6.
 15. Osnovno pitanje
 16. Trajno priznat rashod
 17. Propusti
 18. Pitanje klijenta 1., 2., 3. i 4.?
 19. Odgovori
 20. Stečaj dužnika i vrijednosno usklađenje
 21. PDV aspekti nenaplaćenog potraživanja
 22. PDV aspekti naplate potraživanja
 23. PDV aspekti
 24. Predstečajna nagodba
 25. Mjere iz financijskog plana restrukturiranja
 26. Naknadna promjena porezne osnovice u predstečajnoj nagodbi
 27. Odgovor Porezne uprave
 28. Vrijednosno usklađenje zastarjelih potraživanja od kupaca
 29. Primjer 1. i 2.
 30. Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca
 31. Otpisi kreditnih institucija u 2021.

Predavač

dr.sc. Mira Ognjan

dr.sc. Mira Ognjan

Stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Bila je dugogodišnji profesor knjigovodstva u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Dugi niz godina bavi se računovodstvenim consultingom. Bila je predavač na nekoliko Međunarodnih konferencija iz područja računovodstva. Predavačica je redovita suradnica "On line knjižnice za računovođe " gdje je napisala preko stotinu stručnih računovodstvenih članaka i odgovorila na ogroman broj pitanja klijenata. Vanjska je suradnica "Verlag Dashöfer" d.o.o. te je za tu tvrtku odradila velik broj poslovnih edukacija različitih tema te nekoliko "in house" savjetovanja gdje predavačica dolazi u tvrtku i individualnim pristupom rješava računovodstvene probleme klijenta.