danas je 8.8.2022

Input:

Zakonski zahtjevi za označavanje hrane i službene kontrole

3.12.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:31:02

Poglavlja

Kroz ovaj videoseminar naučite koje je zakonske propise potrebno zadovoljiti prilikom označavanja (deklariranja) hrane, a koje su iznimke. Videoseminar govori i o obveznim podacima koja proizvod mora sadržavati na deklaraciji i koji je postupak u slučaju da nadležna osoba utvrdi da deklaracija proizvoda nije sukladna propisima.

SADRŽAJ:

 1. Opća legislativa
 2. Pojmovi
 3. Dodatna legislativa s zahtjevima za označavanje:EU i nacionalni propisi za pojedinu kategoriju hrane koji zahtijevaju navođenje određenih informacija
 4. Uredba (EU) br. 1169/2011
 5. Opća načela o informacijama o hrani
 6. Pojmovi
 7. LOT
 8. Obvezne informacije o hrani
 9. Obvezne informacije o hrani - nepretpakirana hrana
 10. Iznimke od navođenja određenih obveznih podataka
 11. Dostupnost i položaj obveznih informacija o hrani
 12. Nepretpakirana hrana
 13. Prodaja na daljinu
 14. Obavezni podaci: Naziv hrane
 15. Obvezni podaci-Popis sastojaka
 16. Izuzeće
 17. Obavezni podaci: Označivanje tvari koji uzrokuju alergije ili netolerancije
 18. Označivanje tvari koji uzrokuju alergije ili netolerancije
 19. Dobrovoljne informacije o hrani
 20. Obvezni podaci: količina sastojaka ili kategorija sastojaka
 21. Obvezni podaci: neto količina hrane
 22. Obavezni podaci: datum minimalne trajnosti ili „upotrijebiti do” datum
 23. Obavezni podaci: datum minimalne trajnosti ili „upotrijebiti do” datum
 24. Obavezni podaci: datum minimalne trajnosti ili „upotrijebiti do” datum
 25. Obvezni podaci: posebni uvjeti čuvanja i/ili upotrebe
 26. Obvezni podaci: ime ili naziv i adresu subjekta u poslovanju s hranom
 27. Obavezni podaci: zemlja podrijetla ili mjesto podrijetla
 28. Upute za upotrebu
 29. Alkoholna jakost
 30. Nutritivna deklaracija
 31. Prilog V. - Izuzeća od zahtjeva za obveznim navođenjem nutritivne
 32. Deklaracije
 33. Službene kontrole
 34. Podjela nadležnosti za provedbu službenih kontrola hrane
 35. Vrste nesukladnosti

Predavač

mr.sc. Koraljka Knezić dipl.ing.preh.teh.

mr.sc. Koraljka Knezić dipl.ing.preh.teh.

U zdravstveno-sanitarnom sustavu provodi 15 godina, od početka rada obavlja poslove vezane uz Europsku uniju od čega 13 godina obavlja sanitarno-inspekcijske nadzore. Aktivno je sudjelovala u pregovaračkom timu za pridruživanje EU poglavlje 12. – „Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor“ od početnog „screeninig“ procesa do završetka pregovora. Sudjelovala je u nizu procjeniteljskih misija Ureda za hranu i veterinarstvo, Ureda Opće uprave Europske komisije za zdravlje i zaštitu potrošača čime je stekla važna iskustva o načinu provjere i provedbe EU propisa.  Predstavnik je  Republike Hrvatske u radnoj skupni Europske komisije za provedbu Uredbe (EZ)  669/2009  o povećanoj razini službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla.