danas je 14.7.2024

Input:

Zdravstvena zaštita radnika upućenih na privremeni rad u inozemstvo Online razgovor

17.5.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Imamo izaslane radnike u Italiji. Zanima me u slučaju teže prehlade radnika koja ga onemogućava u radu gdje se on najprije može javiti i je li mu potrebno neko dodatno zdravstveno osiguranje?

Odgovor predavača: Prema čl. Uredbe br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, osigurana osoba i članovi njezine obitelji koji borave u državi članici koja nije nadležna država, pa tako i upućeni radnik te članovi njegove obitelji koji s njime borave u drugoj državi članici za vrijeme njegovog privremenog rada, imaju tijekom svog boravka u toj državi, pravo na zdravstvenu zaštitu koja je s medicinskoga gledišta nužna, uzimajući u obzir prirodu davanja i očekivanu dužinu boravka. Pravo na istu zdravstvenu zaštitu osigurane osobe ostvaruju temeljem Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO).

U nužnu zdravstvenu zaštitu ubrajaju se i zdravstvene usluge koje su s medicinskog gledišta nužne kako se osigurana osoba ne bi bila prisiljena vratiti u matičnu državu članicu prije kraja planiranog boravka radi podvrgavanja potrebnom liječenju. Da li je u konkretnom slučaju određena zdravstvena zaštita nužna, odnosno neodgodiva procjenjuje liječnik ugovorne zdravstvene ustanove u kojoj osoba koristi zdravstvenu zaštitu temeljem EKZO.

Nužnom zdravstvenom zaštitom smatraju se i zdravstvene usluge koje se pružaju radi liječenja kroničnih bolesti (npr. kontrola krvnog tlaka), odnosno za već postojeće dijagnoze, kao i porod te zdravstvene usluge vezane uz trudnoću, no ne ako je cilj privremenog boravka u drugoj državi članci upravo porod ili liječenje postojeće kronične bolesti.

U nužnu zdravstvenu zaštitu koja se koristi osnovom EKZO ubrajaju se i usluge dijalize, terapije kisikom, kemoterapija i specijalni tretmani za astmu. No, kako bi osiguranik osnovom EKZO ostvario pravo na iste usluge potrebno je da se prije njihovog korištenja dogovori sa samim ugovornim pružateljem potrebne zdravstvene usluge.

Nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu na naprijed opisani način osigurana osoba HZZO-a ostvaruje temeljem EKZO na teret HZZO-a, pri čemu je obvezna platiti jedino participaciju ako je ona predviđena i za osigurane osobe države privremenog boravka.

No, bitno je dakle, da se osoba koja koristi nužnu zdravstvenu zaštitu temeljem EKZO, pa tako i Vaš radnik, obrati u ugovornu zdravstvenu ustanovu, odnosno ugovornom liječniku u državi članici boravka.

EKZO izdaje besplatno HZZO.

Od 1.7.2013. godine više ne postoji obveza uplate posebnog doprinosa radi ostvarivanja prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, za vrijeme