danas je 14.7.2024

Aktualna ponuda webinara za pretplatnike

Upozoravamo, webinari za pretplatnike su dostupni samo za kupce koji su platili pretplatu na online proizvod izdavačke kuće Verlag Dashöfer d.o.o. Nažalost, registracija nije moguća za nekorisnike.

Registracijom na webinare za pretplatnike pristajete na kontakt putem naših društvenih mreža - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Ambalažni otpad koji nije u sustavu povratne naknade

Predavač: Ksenija Papa, dipl.ing.

Datum: 17.7.2024

Vrijeme: 14.30 - 15.30 hod.

Prijavite se

Zakonodavni okvir i modeli zaduživanja kod JLPRS

Predavač: Tatjana Martinović, dipl.iur

Datum: 18.7.2024

Vrijeme: 9.00 - 10.00 hod.

Prijavite se

Novine u GDPR-u od 1.10.2024.

Predavač: Filip Galić, dipl. iur.

Datum: 23.7.2024

Vrijeme: 10.30 - 11.15 hod.

Prijavite se

Posljedice zbog neopravdanog izostanak s posla

Predavač: Tatjana Martinović, dipl. iur.

Datum: 26.8.2024

Vrijeme: 9.00 - 10.00 hod.

Prijavite se

Prethodno savjetovanje i objava postupka u novom EOJN, 2.dio

Predavač: Marijana Šperanda, dipl. oec.

Datum: 28.8.2024

Vrijeme: 9.00 - 10.00 hod.

Prijavite se

Probni rad u ugovorima o radu

Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

Datum: 28.8.2024

Vrijeme: 10.00 - 10.30 hod.

Prijavite se

Kako procijeniti rizike primjene umjetne inteligencije u zaštiti na radu

Predavač: dr. sc. Darko Palačić

Datum: 9.9.2024

Vrijeme: 11.00 - 11.45 hod.

Prijavite se

Novi EOJN - otvaranje ponuda te pregled i ocjena ponuda ovo isto za upisati

Predavač: Marijana Šperanda, dipl. oec.

Datum: 13.9.2024

Vrijeme: 9.00 - 10.00 hod.

Prijavite se

Novosti u GDPR-u i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

Datum: 13.9.2024

Vrijeme: 10.00 - 10.30 hod.

Prijavite se

Vrste otkaza ugovora o radu

Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

Datum: 20.9.2024

Vrijeme: 10.00 - 10.30 hod.

Prijavite se

Primjene umjetne inteligencije u zaštiti na radu - upravljanje rizicima

Predavač: dr. sc. Darko Palačić

Datum: 21.10.2024

Vrijeme: 11.00 - 11.45 hod.

Prijavite se

Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Ambalažni otpad koji nije u sustavu povratne naknade

Predavač: Ksenija Papa, dipl.ing.

Datum: 17.7.2024

Vrijeme: 14:30 - 15:30

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Zakonodavni okvir i modeli zaduživanja kod JLPRS

Predavač: Tatjana Martinović, dipl.iur

Datum: 18.7.2024

Vrijeme: 9:00 - 10:00

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 13.7.2024
 1 USD1,09 eur (+0,01)
 1 GBP0,84 eur (-0)
 1 CZK25,34 eur (-0,01)
 100 JPY172,87 eur (-2,51)
Druge valute

Porezna stopa

Porezni razred

Osnovica

(min 15%; max 23,60%) 

0,01 EUR do 4.200,00 EUR

do 4.200,00 EUR mjesečno (odnosno 50.400,00 eura godišnje)

(min 25%; max 35,40%)

iznad 4.200,00 EUR do neograničeno

iznad 4.200,00 EUR mjesečno (odnosno 50.400,00 eura godišnje)

Visinu poreznih stopa određuju predstavnička tijela jedinica lokalne uprave svojom odlukom, vodeći računa o minimalnim i maksimalnim stopama koje suza svaki porezni razred utvrđene u čl. 19.a  Zakona o porezu na dohodak  (Nar. nov., br. 115/16-114/23). Pri tome od 1.1.2024. godine vrijedi sljedeće:

Jedinica lokalne uprave

Osnovica do 4.200,00 EUR

Osnovica iznad 4.200,00 EUR

 

Niža stopa

Viša stopa

Općina

u granicama od 15% do 22%

u granicama od 25% do 33%

Grad s manje od 30.000 stanovnika

u granicama od 15% do 22,40%

u granicama od 25% do 33,60%

Grad s više od 30.000 stanovnika

u granicama od 15% do 23%

u granicama od 25% do 34,50%

Grad Zagreb

u granicama od 15% do 23,60%

u granicama od 25% do 35,40%

Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
On-line razgovor